Інноваційний науково-технологічний центр» квантова долина» буде створений в нижегородській області. Постанову про це підписав голова уряду михайло мішустін.

На базі центру планується розвивати сучасні цифрові технології, включаючи квантові, а також штучний інтелект. У числі напрямків роботи інтц буде також створення інноваційних виробництв, інтелектуальних транспортних систем, реалізація проектів в області високотехнологічної персоналізованої медицини та медичного приладобудування, вирішення завдань у сфері екології та ліквідації накопиченого збитку. Фінансувати створення центру планується з регіонального бюджету та позабюджетних коштів.

Реалізація проекту дозволить розширити виробництво наукомісткої продукції. Крім того, вона сприятиме зміцненню співпраці науки і бізнесу, комерціалізації проривних технологій, створенню нових робочих місць.